Ga naar https://labs.kadaster.nl/sparql voor de publieke Kadaster SPARQL endpoint.

Developer resources

Het Kadaster Data Science Team onderhoudt verscheidene services waarin de gegevens uit onze basisregistraties ontsloten kunnen worden. Op deze pagina is de verdere toelichting bij het gebruik van Linked Data (SPARQL) uitgewerkt.


Linked Data (SPARQL)

Door linked data kunt u als developer datasets met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de dataset van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere datasets. Omdat veel informatie via een adres gelinkt kan worden, leent de BAG zich hier goed voor. De querytaal van Linked Data heet SPARQL. SPARQL is een RDF-zoektaal (querytaal) die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen door middel van zoekopdrachten (queries). Met deze zoektaal is het mogelijk om informatie op te vragen voor applicaties op het semantisch web. Onderaan deze pagina vindt u een link naar een tutorial om stapsgewijs je eerste SPARQL query op te stellen.

SPARQL Tutorial

Deze tutorials zorgen er voor dat je snel zelf aan de slag kunt gaan met de Kadaster Knowledge Graph. De tutorials zijn gericht op ontwikkelaars, maar met name het eerste deel is ook voor een breder technisch geïnteresseerd publiek bedoeld.

Op 26 augustus 2021 heeft er een workshop plaatsgevonden specifiek voor de developers die gebruik kunnen maken van de data in de Integrale Gebruiksoplossing. Deze sessie is opgenomen. Meer informatie en een link naar de video kun je vinden op deze link.


Actualiteit van databronnen

De data die beschikbaar wordt gesteld vanuit de Integrale Gebruiksoplossing wordt op een regelmatige basis ververst. Momenteel bevat de integrale gebruiksoplossing de volgende datasets:

  • Basisregistratie Kadaster - Publieksrechtelijke Beperkingen (geen reguliere vernieuwing) - Laatst vernieuwd met data van 2021-03-16.
  • CBS Wijk- en buurtkaart (jaarlijks vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2019-11-01.
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (per kwartaal vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2024-01-14.
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (per kwartaal vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2024-02-19.
  • Basisregistratie Topografie (per kwartaal vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2024-04-11.
  • Digitale Kadastrale Kaart (per kwartaal vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2024-01-29.
  • Basisregistratie Kadaster - BRK Adressen (koppeling BRK-BAG) (per kwartaal vernieuwd) - Laatst vernieuwd met data van 2024-02-23.

Specifieke details over de wijzigingen tussen leveringen kunnen worden geraadpleegd vanuit de individuele dataset pagina’s. Vaak betreft dit kleine quality-of-life verbeteringen of fixes op basis van observaties van gebruikers.

De Kadaster Knowledge Graph (op basis van Schema.org) maakt gebruik van deze onderliggende datasets en is daarmee qua actualiteit een afgeleide van bovenstaande sets.

Additionele resources

Om jullie als developer een beetje op weg te helpen stellen wij reeds een scala aan voorbeeld queries en andere resources beschikbaar die jullie kunnen helpen om snel met onze data aan de slag te gaan. Kijk daarom ook eens in de resources hieronder: