Over Kadaster Data Science

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is het Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science Team. Met dit team willen we een stimulans geven aan data innovatie, zullen we meer ervaring opdoen met Data Science, en zullen ook de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners worden onderzocht. Het Data Science team is een klein team, dat case-gebaseerd werkt; een weerslag van deze cases zullen via deze Kadaster Labs omgeving worden gedeeld. In deze use cases werken we met een standaard Data Science aanpak, conform het Data Science Process (zie Figuur 1), dat begint bij het verkennen van de business vraag, en kent vervolgens drie inhoudelijke stappen: Verkrijgen en opschonen van de data, Data exploratie, Data modellering (opstellen, uitvoeren, valideren). Tot slot besteden we aandacht aan de communiceerbaarheid en visualisatie van de resultaten, die vervolgens als open data op deze omgeving beschikbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie over deze Kadaster Labs of over het Data Science team kunt u contact opnemen met Erwin Folmer (erwin.folmer@kadaster.nl).

Figuur 1 ― Schematisch overzicht van het Data Science Process.