Kadaster Labs

Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen om de wereld in de toekomst leefbaar te houden. We moeten de overgang maken naar duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. We hebben te maken met verstedelijking en vergrijzing en daardoor veranderende eisen aan huisvesting en de inrichting van ruimte. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Data en het combineren daarvan tot zinvolle informatie speelt daarin een belangrijke rol.

Het Kadaster vindt het belangrijk om samen met publieke en private partners te onderzoeken en experimenteren met Data, zodat het Kadaster samen mogelijke oplossingen kan verkennen voor onze ruimtelijke uitdagingen. Het Kadaster heeft verschillende teams (zoals het Data Science Team, het Emerging Technology Center en het Geo Expertise Center) die een cruciale rol spelen bij deze ontwikkeling en werken samen met partners aan innovatie vraagstukken. De innovatie teams team dragen de resultaten van een initiatief over aan de reguliere organisatie, zodat Kadaster of één van de (keten)partners deze waar mogelijk kan operationaliseren.

Dit is de Labs omgeving van het Kadaster. Deze Labs website gebruiken wij om de resultaten van de verschillende initiatieven te delen. Dit dient als inspiratie voor toekomstige initiatieven en stimuleert hergebruik van onze (deel)producten. Wij werken hier vanuit een Use Case. De Use Case van een initiatief/experiment bestaat uit één of meer bouwblokken namelijk Data Stories, Browsers, Demonstrators en/of Datasets”. De bouwblokken kun je ook direct via de menu balk benaderen. Bij Dissemination vind je verwijzingen naar onze publicaties en evenementen. In het onderdeel Internships vind je onze (afstudeer)opdrachten en onderzoeken.

Use Case
Integraal Bevragen
Integrale Gebruiksoplossing
In deze usecase worden verschillende use cases gecombineerd naar een geheel dat meer waarde bied dan de som van zijn onderdelen
Use Case
BAG terugmeldingen
BAG terugmeldingen tekst analyse
Deze data story geeft een overzicht van de analyse van BAG terugmeldingen die gekwalificeerd zijn door middel van topic -en attribuut extractie.
Use Case
Kaart DKK
Basisregistratie Kadaster
In deze use case besteden we aandacht aan de publicatie van de BRK als Linked Data.
Use Case
Kaart BAG
Basisregistratie Adressen & Gebouwen 2.0
In deze use case besteden we aandacht aan de publicatie van de BAG 2.0 als Linked Data.
Use Case
Kaart BRT
Basisregistratie Topografie
In deze use case besteden we aandacht aan de publicatie van de BRT als Linked Data.
Use Case
Kaart BGT
Basisregistratie Grootschalige Topografie
In deze use case besteden we aandacht aan de publicatie van de BGT als Linked Data, en wat de mogelijkheden zijn.
Use Case
3D Kaart
3D Demonstrator
In deze case bespreken we hoe 3D en Knowledge Graph samen ongelimiteerde mogelijkheden biedt.
Use case
BIM Demo
Bekijk een 3D BIM model en diens relaties naar de basisregistraties.
Use Case
GraphQL logo
GraphQL endpoint
Middels dit endpoint bevraag je de (open) databronnen van het Kadaster met GraphQL.
Use Case
hackaLOD2020
Hack-a-Little 2020
Resultaten van het Hack-a-Little evenement
Use Case
DiS-Geo logo
DiS-Geo High 5
In deze innovatiesprint / High 5 laten we de kracht zien van Linked Data voor het DiS-Geo project.
Use Case
Kadaster logo
Self-Service GIS
Hier presenteren we onze visie over Self-Service GIS en de mogelijkheden die hier reeds zijn.
Use Case
Self service GIS
Self-Service GIS Portaal
In deze case wordt een voorbeeld gegeven van een Self-Service GIS platform.
Use Case
sparklis
Sparklis
Introductie en voorbeeldvragen van Sparklis.
Use Case
Akte OCR
Akte OCR
In dit onderzoek bespreken we de kwaliteit van akteteksten resulterend uit OCR toegepast op de akten van het Kadaster.
Use Case
Integrale explorer logo
GEO data voor iedereen
Middels twee demonstrators geven wij concreet handen en voeten aan ons speerpunt geo data voor iedereen.
Use Case
Covid-19 virus weergave
Corona (COVID-19)
Het gebruik van open data, inclusief Kadaster data, om de verspreiding van het Corona virus inzichtelijk te maken.
Demonstrator
Radar
ETC Tech Radar
Emerging Technology Center van Kadaster Tech Radar: welke techs zijn bij ons in beeld en waar positioneren wij deze techs?
Use Case
Nationaal Archief logo
Verkaufsbucher
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods zijn.
Use Case
Hackalod team
Hackalod
Tijdens de HackaLOD ging een team van Kadaster & Friends aan de slag met Erfgoed Linked Open Data. Zie hier hun resultaten.
Use Case
Voorbeeld augmented reality
3DMaptable
Bekijk hoe we middels Augmented Reality een 3D overzicht geven over uw buurt!
Use Case
Weiland
Routering Landbouwverkeer
Hoe rijdt een boer van zijn boerderij naar zijn perceel, zonder daarbij water of ander onbegaanbaar gebied te trotseren.
Use Case
Grondmarkt
Grondmarkt
Voer live SPARQL queries uit op een combinatie van basisregistraties en kom tot meer inzicht in de eigenschappen van kadastrale percelen.
Use Case
Tableau logo
Live data in een BI Toepassing
Hoe we een API aanspreken als bron in een standaard BI toepassing.
Use Case
Kaart BAG
Missende waarden voorspellen in de BAG
In deze use case bekijken we hoe met het Machine Learning missende waarden uit de BAG kunnen voorspellen.
Use Case
Verdeling wijken op de kaart
Kerncijfers Wijken- en Buurten (CBS) toegankelijk middels LOD
In deze case bekijken we hoe we data van het CBS laagdrempelig beschikbaar kunnen stellen mbv Linked Open Data.
Use Case
Huis
Uw huis
In deze Use Case staat een huis centraal, en bevragingen naar de BAG.
Use Case
Skyline Rotterdam
Big Data Evaluatie Rotterdam
Een interactieve en data-gedreven rapportage over het effect van ingrepen in twee Rotterdamse natuur- en recreatiegebieden.
Use Case
Voetbal
Haal Centraal
Overzicht van de resultaten van de Haal Centraal High5.
Use Case
Energie labels
Energielabels en Machine Learning
Voor het Geo Gebruikersfestival 2018 ontwikkelde het Kadaster een demo-applicatie voor het voorspellen van energielabels van panden.
Use Case
Knowledge Graph voorbeeld
PDOK Knowledge Graph
In deze use case zijn verschillende PDOK datasets experimenteel met elkaar verbonden in een Knowledge Graph.
Use Case
kaart BGT
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De resultaten van het omzetten van de BGT naar Linked Data, uitgevoerd i.s.m. provincie Noord-Holland.
Use Case
Provincies Nederland op de kaart
Basisregistratie Topografie (BRT)
De BRT is beschikbaar als Linked Open Data. Je vindt hier de verschillende Data Science initiatieven waarbij BRT data is gebruikt.
Use Case
Bier pullen
Linked Bier
Een Use Case rond een ludiek thema (bier) gemaakt tijdens de Hack-a-LOD. Deze Use Case bevat de resultaten.