Kadaster Data Science Labs

Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen om de wereld in de toekomst leefbaar te houden. We moeten de overgang maken naar duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. We hebben te maken met verstedelijking en vergrijzing en daardoor veranderende eisen aan huisvesting en de inrichting van ruimte. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Data en het combineren daarvan tot zinvolle informatie speelt daarin een belangrijke rol.

Kadaster vindt het belangrijk om samen met publieke en private partners te onderzoeken en experimenteren met Data en Data Science, zodat Kadaster samen mogelijke oplossingen kan verkennen voor onze ruimtelijke uitdagingen. Het Kadaster Data Science team speelt een cruciale rol bij deze ontwikkeling en werkt samen met partners aan Data Science vraagstukken. Het Data Science team regiseert en begeleidt een initiatief gedurende de volgende fasen Herkennen, Verkennen en Experimenteren. Het Data Science team draagt de resultaten van een initiatief over aan de reguliere organisatie, zodat Kadaster of één van de (keten)partners deze waar mogelijk kan operationaliseren.

Dit is de Labs omgeving van het Data Science Team van Kadaster. Deze Labs website gebruiken wij als Data Science team om de resultaten van de verschillende initiatieven te delen. Dit dient als inspiratie voor toekomstige initiatieven en stimuleert hergebruik van onze (deel)producten. Het Data Science Team werkt vanuit een Use Case. De Use Case van een initiatief/experiment bestaat uit één of meer bouwblokken namelijk Data Stories, Browsers en/of Demonstrators. De bouwblokken kun je ook direct via de menu balk benaderen. Bij Dissemination vind je verwijzingen naar onze publicaties en evenementen. In het onderdeel Internships vind je onze (afstudeer)opdrachten en onderzoeken.

Use Case
Loki voor GEO Informatieverstrekking
Loki is een chatbot voor Locatie-gebaseerde Kadaster Informatieverstrekking. Vraag Loki en krijg eenvoudig antwoord van Kadaster.
Use Case
DiS-Geo High 5
In deze innovatiesprint / High 5 laten we de kracht zien van Linked Data voor het DiS-Geo project.
Use Case
Self-Service GIS
Hier presenteren we onze visie over Self-Service GIS en de mogelijkheden die hier reeds zijn.
Use Case
Proeftuin BGT mutatiesignalering
Kadaster proeftuin BGT mutatiesignalering van start
Use Case
Akte OCR
In dit onderzoek bespreken we de kwaliteit van akteteksten resulterend uit OCR toegepast op de akten van het Kadaster.
Use Case
GEO data voor iedereen
Middels twee demonstrators geven wij concreet handen en voeten aan ons speerpunt geo data voor iedereen.
Use Case
Corona (COVID-19)
Het gebruik van open data, inclusief Kadaster data, om de verspreiding van het Corona virus inzichtelijk te maken.
Demonstrator
ETC Tech Radar
Emerging Technology Center van Kadaster Tech Radar: welke techs zijn bij ons in beeld en waar positioneren wij deze techs?
Use Case
Verkaufsbucher
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods zijn.
Use Case
Hackalod
Tijdens de HackaLOD ging een team van Kadaster & Friends aan de slag met Erfgoed Linked Open Data. Zie hier hun resultaten.
Use Case
3DMaptable
Bekijk hoe we middels Augmented Reality een 3D overzicht geven over uw buurt!
Use Case
Routering Landbouwverkeer
Hoe rijdt een boer van zijn boerderij naar zijn perceel, zonder daarbij water of ander onbegaanbaar gebied te trotseren.
Use Case
Grondmarkt
Voer live SPARQL queries uit op een combinatie van basisregistraties en kom tot meer inzicht in de eigenschappen van kadastrale percelen.
Use Case
Live data in een BI Toepassing
Hoe we een API aanspreken als bron in een standaard BI toepassing.
Use Case
Missende waarden voorspellen in de BAG
In deze use case bekijken we hoe met het Machine Learning missende waarden uit de BAG kunnen voorspellen.
Use Case
Kerncijfers Wijken- en Buurten (CBS) toegankelijk middels LOD
In deze case bekijken we hoe we data van het CBS laagdrempelig beschikbaar kunnen stellen mbv Linked Open Data.
Use Case
Uw huis
In deze Use Case staat een huis centraal, en bevragingen naar de BAG.
Use Case
Big Data Evaluatie Rotterdam
Een interactieve en data-gedreven rapportage over het effect van ingrepen in twee Rotterdamse natuur- en recreatiegebieden.
Use Case
Haal Centraal
Overzicht van de resultaten van de Haal Centraal High5.
Use Case
Energielabels en Machine Learning
Voor het Geo Gebruikersfestival 2018 ontwikkelde het Kadaster een demo-applicatie voor het voorspellen van energielabels van panden.
Use Case
PDOK Knowledge Graph
In deze use case zijn verschillende PDOK datasets experimenteel met elkaar verbonden in een Knowledge Graph.
Use Case
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De resultaten van het omzetten van de BGT naar Linked Data, uitgevoerd i.s.m. provincie Noord-Holland.
Use Case
Basisregistratie Topografie (BRT)
De BRT is beschikbaar als Linked Open Data. Je vindt hier de verschillende Data Science initiatieven waarbij BRT data is gebruikt.
Use Case
Linked Bier
Een Use Case rond een ludiek thema (bier) gemaakt tijdens de Hack-a-LOD. Deze Use Case bevat de resultaten.