Innovatie

Project
Voorspelmodellen
Hoe kunnen we het akteaanbod nauwkeuriger voorspellen met AI?
Project
Lock - Unlock
Lock de data, unlock het potentieel! Een verkenning naar autorisatie binnen Linked Data.
Project
Geodataplein
Geodataplein van de toekomst. Een programma waarin data integraal beschikbaar wordt gesteld en data eenduidig wordt ontsloten.
Demonstrator
Sensrnet
Het register geeft inzicht in waar sensoren zich bevinden in de openbare ruimte, welke data ze verzamelen en wie de eigenaar is.
Demonstrator
Tactiele kaart
Een samenwerking om de geautomatiseerde productie van tactiele (voelbare) topografische kaarten te ontwikkelen.
Demonstrator
Algoritmeregister
De Nederlandse overheid heeft een algoritmeregister opengesteld waarop overheidsorganisaties de algoritmes publiceren die zij gebruiken in hun werk.
Demonstrator
Akte OCR
Om erfdienstbaarheden in akten te kunnen herkennen, is een onderzoek gedaan om op de gedigitaliseerde bestanden OCR toe te passen.
Demonstrator
BIM Legal
Het doel van BIM Legal: iedereen kan direct zien welke juridische afspraken van toepassing zijn op percelen en hun bebouwing.
Demonstrator
Zorgeloos Vastgoed
Een samenwerking in de vorm van de stichting Zorgeloos Vastgoed.
Demonstrator
Solid Quest
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van Solid PODs
Use Case
Afstand tot
Afstand tot
Deze data story geeft een overzicht van de high 4 die is uitgevoerd omtrent "afstand tot".
Use Case
BAG terugmeldingen
Linked Data Event Streams
Deze data story geeft een overzicht van de high 5 die is uitgevoerd omtrent linked data event streams.
Use Case
Loki logo
Loki voor GEO Informatieverstrekking
Loki is een chatbot voor Locatie-gebaseerde Kadaster Informatieverstrekking. Vraag Loki en krijg eenvoudig antwoord van Kadaster.
Use Case
NEN logo
NEN Hackathon 2022: Resultaten
Onze deelname aan de NEN Hackthon 2022 heeft mooie resultaten opgeleverd. Dit use case demonstreert deze en geeft enkele geleerde lessen voor het Kadaster.
Demonstrator
Radar
ETC Tech Radar
Emerging Technology Center van Kadaster Tech Radar: welke techs zijn bij ons in beeld en waar positioneren wij deze techs?
Demonstrator
BIM
Bekijk een 3D BIM model en data story inclusief de relaties naar de basisregistraties.
Demonstrator
Verkaufsb├╝cher zoeker
Zoek zelf in de Verkaufsb├╝cher op locatie, koper en oorspronkelijke eigenaar.
Demonstrator
Bouw-Woningmarkt-Voortgang
Een dashboard voor bestuurders waarin de plannen worden vergeleken met de actuele voortgang van de bouw. Prototype in samenwerking met ICTU
Data Story
Voorspellingen Bouwlagen
Demonstratie van voorspelmodellen en resultaten voor twee vraagstukken: bouwlaag van een verblijfsobject en aantal bouwlagen van een pand.
EngD Research
Kadaster's Metadata Infrastructure
Kadaster's metadata infrastructure of the future. The EngD research presents the results of a two year design project.