Solid Quest

De Nederlandse overheid heeft de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren opgesteld. Eén van de programmalijnen luidt: “Iedereen heeft regie op het digitale leven.” Daarvoor is regelgeving en beleid nodig, rond wallets en andere basisvoorzieningen. Solid is een specificatie die het mogelijk maakt om je data op een veilige manier, decentraal, op te slaan in PODs, Personal Online Datastores. Als Kadaster bereiden wij ons voor op deze ontwikkelingen. Het begrijpen van de technologie is hiervoor randvoorwaardelijk. Daarom bouwen wij aan een demonstrator, met als voorbeeldusecase het opstellen van een koopovereenkomst, om de (on)mogelijkheden van Solid PODs te onderzoeken en begrijpen.

Het is een (emerging) technologie waar we nog geen of nauwelijks ervaring mee hebben en ook benieuwd zijn hoe deze zich verhoudt tot andere ontwikkelingen:

  • Verifiable Credentials
  • Linked data
  • Wallets zoals de Europese Digitale Identiteit
  • Blockchain
  • Data Spaces

Kijk hier onze webinar waarin wij jullie meenemen in onze Solid Quest en onze demonstrator demonstreren!

#DataMinimalisatie #RegieOpGegevens #PrivacyEnhancingTechnologies #SOLID #VerifiableCredentials #EmergingTech #Cloud #Security #LinkedData

Op onze Github pagina vind je de laatste informatie en de demonstrator.