Ontwikkeling Sensorenregister: SensRNet

Het sensorenregister is een samenwerking tussen BrabantStad, de gemeenten Apeldoorn, Nijmegen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, het stedennetwerk G40- themagroep Smart Cities, VNG, het Kadaster en het Ministerie van BZK. Het RIVM, de politie en gemeente Arnhem zijn ook betrokken.

Het register geeft inzicht in waar sensoren zich bevinden in de openbare ruimte, welke data ze verzamelen en wie de eigenaar is. Momenteel zijn de partijen onder leiding van het Kadaster bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd “minimal viable product” van het sensorenregister, dat SensRNet heet (uitgesproken als ‘sensornet’). Dit moet begin 2021 klaar zijn.

SensRNet is een netwerkoplossing en is de afkorting van Sensor Registry Network. De naam geeft de essentie weer van enerzijds het netwerk van willende partijen en anderzijds van de technologische netwerkoplossing. Bij de ontwikkeling van SensRNet zijn de ervaringen die zijn opgedaan in de in 2018 uitgevoerde pilot Nationaal Sensorenregister meegenomen.

Het project omvat niet alleen de technische ontwikkeling van het sensorenregister. De organisatie van de wet- en regelgeving, de rolverdeling, de governance en de financiering van het register spelen ook een belangrijke rol. Deze aspecten zijn onderdeel van het project in totaal.

Zie voor meer informatie onze GitHub