Kadaster Knowledge Graph

De oppervlakte van een gebouw wordt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) opgeslagen. Dat gebouw staat op een perceel, en dat perceel heeft ook een oppervlakte, maar die wordt in Basisregistratie Kadaster (BRK) opgeslagen.

In de Kadaster Knowledge Graph zijn deze, en heel veel andere, gegevens met elkaar verbonden. Voor deze verbindingen (of ‘links’) wordt linked data gebruikt. Linked data is een ecosysteem van nationale en internationale open standaarden.

Op deze pagina vindt u informatie over de Kadaster Knowledge Graph.

Use cases

De Kadaster Knowledge Graph wordt gebruikt in een toenemend aantal use cases, waarmee gegevens op een nieuwe manier gekoppeld, bevraagd, en inzichtelijk gemaakt worden.

Tutorials

Deze tutorials zorgen er voor dat je snel zelf aan de slag kunt gaan met de Kadaster Knowledge Graph. De tutorials zijn gericht op ontwikkelaars, maar met name het eerste deel is ook voor een breder technisch geïnteresseerd publiek bedoeld.

Overzicht

De volgende tabel bevat de linked datasets die door het Kadaster worden ontsloten. Voor iedere dataset zijn links opgenomen naar het SPARQL endpoint, de use cases, het data model en de SPARQL editor.

Dataset
SPARQL endpoint
Use cases
Data model
SPARQL editor

Data bronen en actualiteit

De Kadaster Knowledge Graph bevat gegevens afkomstig uit verschillende open data bronnen. De gegevens in de Kadaster Knowledge Graph worden regelmatig ververst. Op dit moment 4 keer per jaar.

  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
  • De Top10NL van de Basisregistratie Topografie (BRT).
  • Het open deel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
  • De Publiekrechtelijke Beperkingen (PB).

De Kadaster Kennisgraaf maakt gebruik van linked data standaarden, en kan door ontwikkelaars met de SPARQL bevragingstaal gebruikt worden.

De data die beschikbaar wordt gesteld vanuit de Integrale Gebruiksoplossing wordt op een regelmatige basis ververst. Momenteel bevat de integrale gebruiksoplossing de volgende datasets:

Dataset Verversingsfrequentie Huidige versie
Basisadministratie Adressen en Gebouwen Kwartaal 2022-07-27
Basisadministratie Grootschalige Topografie Kwartaal 2022-11-01
Basisregistratie Topografie Kwartaal 2022-10-27
Digitale Kadastrale Kaart Kwartaal 2022-07-14=8
Basisregistratie Kadaster - Publieksrechtelijke Beperkingen geen reguliere vernieuwing 2021-03-16
Basisregistratie Kadaster - BRK Adressen (koppeling BRK-BAG) Kwartaal 2022-07-13
CBS Wijk- en buurtkaart Jaarlijks 2019-11-01

Specifieke details over de wijzigingen tussen leveringen kunnen worden geraadpleegd vanuit de individuele dataset pagina’s. Vaak betreft dit kleine quality-of-life verbeteringen of fixes op basis van observaties van gebruikers.

De Kadaster Knowledge Graph (op basis van Schema.org) maakt gebruik van deze onderliggende datasets en is daarmee qua actualiteit een afgeleide van bovenstaande sets.

Additionele resources

Om jullie als developer een beetje op weg te helpen stellen wij reeds een scala aan voorbeeld queries en andere resources beschikbaar die jullie kunnen helpen om snel met onze data aan de slag te gaan. Kijk daarom ook eens in de resources hieronder:

Integrale Gebruiksoplossing (IGO)

De Kadaster Knowledge Graph is gebaseerd op dezelfde aanpak die is verkend tijdens het traject van de Integrale Gebruiksoplossing (IGO). De Integrale Gebruiksoplossing is een Proof of Concept dat binnen het DiS-Geo programma tot stand is gebracht in samenwerking met het Kadaster Data Science Team. Het doel van de IGO is het combineren en integreren van geospatiële gegevensbronnen ten behoeve van innovatieve nieuwe use cases. De IGO bevat naast Kadastrale bronnen ook een aantal niet-Kadastrale bronnen (bijvoorbeeld CBS wijken en buurten). Bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over de IGO.