Introductie

Middels de Integrale Gebruiksoplossing stellen wij verschillende data en toepassingen beschikbaar voor integraal gebruik van de (geo-)basisregistraties. Echter, de meeste oplossingen bieden pas waarde wanneer ze worden toegepast op concrete toepassingen uit het werkveld.

Om deze redenen stelden wij in de afgelopen maanden verschillende zogenoemde data stories beschikbaar rondom use cases van concrete eindgebruikers. In deze data stories beschrijven wij de problematiek vanuit de ogen van een gebruiker (middels tekst) en beantwoorden we zijn data-gerelateerde vragen met onze data. Deze data wordt - afhankelijk van de vraag - gevisualiseerd op de kaart, middels interactieve grafieken of een simpel lijstje. Zo ontstaat er een verhaal (‘story’) rondom de toepassingen van een eindgebruiker.

Hieronder kun je de data stories vinden zoals deze zijn opgeleverd voor verschillende doelgroepen.

Alle data stories op een rij