Data Stories

Het Data Science team vertelt met behulp van de Data Stories het verhaal van onze data. We lichten toe wat we in de data zien en geven voorbeelden van onze inzichten en/of visualisaties. Per inzicht en/of visualisatie vertellen we welke datasets zijn gebruikt en geven we waar mogelijk ook tips en toelichting met het oog op toekomstig gebruik.

Elk inzicht en/of visualisatie maakt technisch gezien gebruik van één of meer SPARQL bevragingen waardoor we altijd de actuele data tonen. Je kunt de inzichten en/of visualisaties altijd reproduceren en hergebruiken voor je eigen toepassingen.