Data Stories

Het Data Science team vertelt met behulp van de Data Stories het verhaal van onze data. We lichten toe wat we in de data zien en geven voorbeelden van onze inzichten en/of visualisaties. Per inzicht en/of visualisatie vertellen we welke datasets zijn gebruikt en geven we waar mogelijk ook tips en toelichting met het oog op toekomstig gebruik.

Elk inzicht en/of visualisatie maakt technisch gezien gebruik van één of meer SPARQL bevragingen waardoor we altijd de actuele data tonen. Je kunt de inzichten en/of visualisaties altijd reproduceren en hergebruiken voor je eigen toepassingen.

Story
Datastory Stolpersteine / Verkaufsbucher WOII Nijmegen
Overzicht van stolpersteine- en verkaufsbucherlocaties in de stad Nijmegen.
Story
Graafschades 2019
Overzicht van alle graafschades die in 2019 veroorzaakt zijn aan kabels en leidingen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig van het Agentschap Telecom.
Story
Corona (COVID-19) Data Story
Deze Data Story geeft een overzicht van de Nederlandse Corona statistieken in combinatie met Kadaster data.
Story
BAG Data Story
Een Data Story waarin de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op verschillende manieren bevraagd wordt.
Story
Evacuatie datastory
Welke huizen vallen binnen de radius van de calamiteit? vind het uit in deze evacuatie datastory.
Story
OpenELS
This datastory shows the names which are used to refer to the corresponding administrative levels in the Netherlands, Norway, Spain and Finland.
Story
Verkaufsbucher
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods zijn. Deze data story vertelt hun verhaal.
Story
Religieuze gebouwen in Nederland
In deze Data Story kijken we naar religieuze gebouwen die in de Basisregistratie Topografie (BRT) beschreven worden.
Story
Stolpersteine
Hier bouwen we verder op ons werk met de verkaufsbucher en koppelen we het aan zgn. Stolpersteine.
Story
Vind een gebouw
Vind een of meerdere BAG panden (bv. uw huis) door de bevraging aan te passen.
Story
PDOK Knowledge Graph
In deze Data Story bevragen we combinaties van datasets. Hiermee laten we de toegevoegde waarde van een Knowledge Graph zien.
Story
Haal Centraal
Overzicht van de resultaten van de Haal Centraal High5.
Story
CBS/Kadaster
Data Story waarin data van CBS en het Kadaster gecombineerd wordt.
Story
CBS energiebesparingspotentie
Data Story over de gemiddelde energiebesparingspotentie voor koopwoningen in Nederland, zoals berekend door het CBS.
Story
Bier Data Story
In deze Data Story behandelen we vragen rond bier brouwerijen in Nederland, op basis van verschillende datasets.
Story
Digitaal Erfgoed
Een Data Story over Oud Lisse gemaakt door de PLDN werkgroep Digitaal Erfgoed.
Story
Rioleringsgebieden
Combineren van gegevensbronnen in de afvalwaterketen.