Evacuatie datastory

Achtergrond

Je kan de query aan passen op bijvoorbeeld jou eigen omgeving of de omgeving van belangrijke locaties. Dit lukt door het huisnummer en adres in te voeren in de queries die hieronder staan.

Evacuaties BAG

Welke huizen vallen binnen de radius van de calamiteit? En welke huizen staan er het dichtste bij? Dat zijn de eerste vragen die gesteld worden als er een calamiteit in Nederland optreed waarbij evacuatie nodig is. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is actuele informatie essentieel. Het Kadaster ontsluit steeds meer datasets bij de bron, met behulp van Linked Data. Één van deze bronnen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). We gebruiken een live database bevraging (SPARQL) om de actuele data op te halen.

In Figuur 1 worden de BAG panden getoond die binnen een radius van 1 kilometer rondom een als calamiteit aangemerkt punt liggen. De kleur geeft de BAG gebruiksfunctie weer. Deze functie kan van belang zijn tijdens het uitvoeren van een evacuatie. De kleuren legenda is als volgt:

 • Woonfunctie, Kantoorfunctie
 • Sportfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Winkelfunctie
 • Gezondheidszorgfunctie
 • Industriefunctie
 • Overige functies
Figuur 1 ― BAG panden binnen het evacuatie gebied.

Alle bevraging op deze pagina zijn live en kunnen worden aangepast naar een zelf in te voeren adres. Klik op de blauwe pijl om de SPARQL vraag te tonen. Scroll in de vraag omlaag tot aan het volgende gedeelte:

    
     ### ==============================================================================================
     # Vul hier de locatie van het ongeval en de impactradius in.
     ### ==============================================================================================
     # Vul hier de locatie van het ongeval in, op basis van postcode, huisnummer.
     values (?postcodeOngeluk ?huisNummerOngeluk) {
      ("7311KZ" 110 )
     }
     # Vul de impactradius van het ongeval in kilometers in.
     bind(1 as ?radius)
     ### ==============================================================================================
    
   
Figuur 2 ― Uitleg voor het aanpassen van de queries.

Hierin is het mogelijk om je postcode, huisnummer en mogelijk huisnummerLetter in te vullen. Met deze gegevens samen met de radius, wordt het beginpunt van de evacuatie bepaald plus de radius.

In Tabel 1 geeft de adressen weer die binnen het evacuatiegebied liggen. Deze tabel kan als spreadsheet gedownload worden (klik op de blauwe pijl en dan op het download icoon).

Tabel 1 ― Tabel met BAG panden die binnen het evacuatiegebied liggen. gebied.

Evacuaties BRT

Niet alleen de BAG heeft informatie over de gebouwen in Nederland, er staat ook gebouw informatie in de Basisregistratie Topografie (BRT). Om een goed overzicht te krijgen welke gebouwen binnen de radius van de calamiteit valt is het noodzakelijk dat deze twee bronnen allebei bevraagd worden. In de BRT staan niet de individuele huizen centraal zoals dat is gebeurd in de BAG, maar gaat het hier over huizenblokken, sportcentra, etc.

In Figuur 3 is de kaart te zien met de BRT gebouwen die binnen de opgegeven radius vallen. De kleur geeft het gebouwtype aan, volgens de legenda:

 • Huizenblok
 • Stadskantoor, hulpsecretarie
 • Sporthal
 • Stationsgebouw
 • Politiebureau
 • Ziekenhuis
 • Brandweerkazerne
 • Overige gebouwen
Figuur 3 ― Kaart met BRT gebouwen die binnen het evacuatie gebied liggen.

    
     ### ==============================================================================================
     # Vul hier de locatie van het ongeval en de impactradius in.
     ### ==============================================================================================
     # Vul hier de locatie van het ongeval in, op basis van postcode, huisnummer.
     values (?postcodeOngeluk ?huisNummerOngeluk) {
      ("7311KZ" 110 )
     }
     # Vul de impactradius van het ongeval in kilometers in.
     bind(1 as ?radius)
     ### ==============================================================================================
   
Figuur 4 ― Uitleg voor het aanpassen van de vragen.

Hierin is het mogelijk om je postcode, huisnummer en mogelijk huisnummerLetter in te vullen. Met deze gegevens samen met de radius, wordt het beginpunt van de evacuatie bepaald plus de radius.

In Tabel 2 is de lijst te zien met de BRT-gebouwen die binnen het radius vallen van het evacuatiegebied.

Tabel 2 ― tabel met gebouwen uit de BRT binnen het evacuatie gebied.

Evacuatie van straten

Als er eenmaal geëvacueerd gaat worden is het van belang dat het zo netjes mogelijk en geordend gaat. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk mensen in veiligheid gebracht worden. Om dit in goede banen te leiden is het noodzakelijk om te weten welke straten in het getroffen gebied liggen. Om mensen via de juiste wegen in veiligheid te brengen. In Figuur 5 zijn de straten in het getroffen gebied gevonden en gekleurd weergegeven. De straten geven informatie over de hoeveelheid gebouwen dat aan die straat staan.

Figuur 5 ― Kaart met de top 750 straatdelen in en rondom het evacuatie gebied.

Evacuaties Buurten

Als laatste is het van belang om goed te kunnen communiceren met de burgers. Omdat het lastig is om alle huizen/straten af te gaan is het sneller om het per buurt aan te pakken. Om dat te kunnen doen is het belangrijk te weten welke buurten in het getroffen gebied liggen. De query in Figuur 6 Laat zien welke buurten binnen het getroffen gebied liggen. Zodat deze snel gecommuniceerd kunnen worden met de burgers.

Figuur 6 ― kaart met top 20 buurten rondom het evacuatie gebied.