Developer resources

Het Kadaster Data Science Team onderhoudt verscheidene services waarin de gegevens uit onze basisregistraties ontsloten kunnen worden. Op deze pagina is de verdere toelichting bij het gebruik van GraphQL uitgewerkt.


GraphQL

Met GraphQL ondervangen we een aantal vaak gestelde tekortkomingen van de services die we op onze basisregistraties leveren.

  • Levering van data is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd. We geven de gebruiker de kans om precies die data te bevragen die hij/zij nodig heeft
  • We maken bevragen op basis van objecten mogelijk
  • Verschillende datasets met een administratieve connectie kunnen integraal bevraagd worden

Download hier een tutorial (PDF) van het gebruik van GraphQL.


Name:
Endpoint:
GraphQL
Open databronnen van het Kadaster
-