Developer resources

Het Kadaster Data Science Team onderhoudt verscheidene services waarin de gegevens uit onze basisregistraties ontsloten kunnen worden. In de basis bieden wij Linked Data en GraphQL endpoints aan.


Linked Data (SPARQL)

Door linked data kunt u als developer datasets met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de dataset van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere datasets. Omdat veel informatie via een adres gelinkt kan worden, leent de BAG zich hier goed voor. De querytaal van Linked Data heet SPARQL.

Voor meer informatie, kijk bij de Use Case: Aanpak en Architectuur van de (Kadaster) Knowledge Graph

Klik hier voor een SPARQL Tutorial en hier voor een SPARQL Webinar.

GraphQL

Met GraphQL ondervangen we een aantal vaak gestelde tekortkomingen van de services die we op onze basisregistraties leveren. De levering van data is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, en daardoor kan de data beter op de gebruiker worden aangeboden. Verschillende datasets kunnen met een administratieve connectie integraal bevraagd worden.

Download hier een tutorial (PDF) van het gebruik van GraphQL.

Voor meer informatie, kijk bij de Use Case: GraphQL Open endpoint

Onder de gegevens die wij beschikbaar stellen zijn verschillende attributen doorzoekbaar met natuurlijke tekst. Denk aan het doorzoeken van straatnamen, postcodes of de namen van meren, rivieren en bekende gebouwen. Om deze doorzoekbaarheid bovenop onze Linked Data beschikbaar te maken gebruiken wij Elastic Search. Middels deze techniek stellen wij een endpoint beschikbaar waar een zoekterm in kan worden ingevoerd en op basis van de beschikbare data de meest relevante objecten worden geretourneerd.


Name:
Endpoint:
GraphQL
Open databronnen van het Kadaster