Developer resources

Het Kadaster Data Science Team onderhoudt verscheidene services waarin de gegevens uit onze basisregistraties ontsloten kunnen worden. In de basis bieden wij Linked Data en GraphQL endpoints aan.

Linked Data (SPARQL)

Door linked data kunt u als developer datasets met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de dataset van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met andere datasets. Omdat veel informatie via een adres gelinkt kan worden, leent de BAG zich hier goed voor. De querytaal van Linked Data heet SPARQL.

Voor meer informatie over SPARQL klik hier

GraphQL

Met GraphQL ondervangen we een aantal vaak gestelde tekortkomingen van de services die we op onze basisregistraties leveren. De levering van data is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, en daardoor kan de data beter op de gebruiker worden aangeboden. Verschillende datasets kunnen met een administratieve connectie integraal bevraagd worden.

Voor meer informatie over GraphQL klik hier

Elastic Search

Onder de gegevens die wij beschikbaar stellen zijn verschillende attributen doorzoekbaar met natuurlijke tekst. Denk aan het doorzoeken van straatnamen, postcodes of de namen van meren, rivieren en bekende gebouwen. Om deze doorzoekbaarheid bovenop onze Linked Data beschikbaar te maken gebruiken wij Elastic Search. Middels deze techniek stellen wij een endpoint beschikbaar waar een zoekterm in kan worden ingevoerd en op basis van de beschikbare data de meest relevante objecten worden geretourneerd.

Voor meer informatie over Elastic Search klik hier

Databronnen en architectuur

Voor meer informatie over de databronnen en architectuur klik hier.

Status

Incidenteel komt het voor dat er een endpoint onbeschikbaar raakt wegens een storing of (gepland) onderhoud. Bekende problemen en aankomend onderhoud wordt bijgehouden op deze pagina.