Wat wil jij Chatbot Loki vragen?


Help mee onze chatbot testen

Welkom bij Loki, de chatbot van het Kadaster. Loki beantwoordt eenvoudige vragen op basis van informatie van de open datasets die het Kadaster beheert en andere geo-informatie. Je kunt je vraag stellen in je eigen woorden. Loki gaat met jou in gesprek om te zorgen dat jij het antwoord krijgt dat je zoekt. Door vragen stellen in ‘natuurlijke taal’ ook digitaal mogelijk te maken, wil Kadaster met Loki geo-informatie voor iedereen nog toegankelijker maken.

Wij hebben jouw hulp nodig!


Na de zomer willen we Loki inzetten om klanten te helpen snel een antwoord te vinden op vragen over hun leefomgeving. Daarvoor willen we Loki verder testen en trainen. Help jij ons mee? Rechtsonderin vind je het chatvenster van Loki en stel je vragen. De chatbot is voorlopig nog in ontwikkeling waardoor er geen rechten ontleend kunnen worden aan de antwoorden die Loki geeft.

Hoe leert Loki?


Loki leert net als zijn Kadaster collega’s elke dag weer bij. Als chatbot Loki het antwoord niet weet, koppel je dit terug via een klik op het duimpje. Er verschijnt een feedbackformulier waar je je vraag/opmerking aan toe kan voegen. Verzoeken en verbeteringen worden maandelijks doorgevoerd. We hopen dat na de zomer de chatbot zo succesvol is, dat we Loki ook door klanten willen laten beoordelen.

Geef na het testen je feedback en maak kans op een prijs


Wat vind je van chatbot Loki? We zijn benieuwd naar jouw mening en tips. Vul via deze link de vragenlijst in. De gouden tip wordt beloond met een Google Nest.

Wat heeft Loki al geleerd?


Loki kan vragen in een breed scala van onderwerpen beantwoorden, waarbij de focus ligt op vragen over je eigen woning of woonwijk, ontwikkelingen van je woonomgeving, vergunningen die zijn verleend in je woonwijk, maar ook termen die het Kadaster gebruikt. Loki geeft al een aantal suggesties via de blauwe blokjes waar je vragen over kan stellen.

We hebben de chatbot gevoed met informatie uit de volgende open databronnen:

  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • De Top10NL van de Basisregistratie Topografie (BRT)
  • Digitale Kadastrale Kaart (DKK)
  • Het open deel van de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)
  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Daar zijn CBS wijken en buurten datasets en RuimtelijkePlannen.nl aan toegevoegd. Vragen kunnen gesteld worden op straat, buurt, wijk, gemeente, provinciaal of landelijk niveau. Naast het bevragen van deze datasets, verwijst Loki ook doorverwijzen naar webpagina’s op o.a. Kadaster.nl en tot slot is Loki gevoed met documenten zoals het jaarverslag van het Kadaster.

Welk type vragen beantwoordt Loki?


Loki wil vragen beantwoorden met de focus op data uit de leefomgeving. Benieuwd welke vragen Loki kan beantwoorden? Denk aan vragen over deze onderwerpen:

Woning
Hoe groot is mijn perceel?
Hoeveel is mijn huis waard?
Woningwaarde berekenen
Wat is de WOZ waarde van mijn woning?
Wat is de koopsom van adres?
Wat is de woonoppervlakte van mijn huis?
Wat is het bouwjaar van mijn huis?
Wat is het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
Welke huizen hebben een vloeroppervlakte groter dan 150m2 en perceeloppervlakte groter dan 500m2 in Warnsveld?
Wat is de oudste kerk in provincie Gelderland?

Woonwijken
Wat is de gemiddelde woningwaarde in mijn wijk?
Geef mij de hypotheekakte van adres
In welke buurt staat mijn huis?
Wat is het aantal huizen in mijn straat?
Hoe is de criminaliteit in mijn wijk?
Wat is de verhouding tussen gezinnen met of zonder kinderen?
Wie is eigenaar van adres
Wat is het energielabel in deze wijk?

Vastgoedinformatie
Geef me informatie over de woningmarkt
Wat is de gemiddelde koopsom in mijn provincie?
Wat is het aantal verkochte woningen per provincie?
Geef mij een overzicht met woningtransacties

Vergunningen
Welke vergunningen zijn er verstrekt in mijn wijk?
Welke vergunningaanvragen zijn er?
Welke aanvragen voor milieuvergunningen zijn er?

Topo tijdreis
Hoe zag mijn buurt er vroeger uit?
Hoe zag mijn woonplaats er vroeger uit?

Kadaster terminologie
Wat is een Kadastrale grens?
Wat is een perceel?
Wat is een koopovereenkomst?
Wat is een recht van overpad?
Wat is een erfpachtcanon?
Wat is vruchtgebruik?
Wat is een verblijfsobject?

Kadaster
Wat is de ambitie van het Kadaster?
Wat is de Kadaster Knowledge Graph?