Use Case: Grondmarkt

Basisregistraties zijn interessante bronnen voor informatie. Maar het combineren van deze basisregistraties kan ons extra inzicht bieden als je een perceel zoekt dat moet voldoen aan specifieke voorwaarden. Zoals wanneer je een perceel geschikt voor nieuwbouw zoekt: Grasland of akkerland, minimaal 100m² en maximaal 20% water en 5% weg. Door de buttons te bedienen voer je live SPARQL queries uit. Dit vergroot de begrijpbaarheid en vergemakkelijk het zoeken in de database met percelen.