Vind een gebouw

Vind een of meerdere BAG panden (bv. uw huis) door de bevraging aan te passen.

Vind een huis

De volgende vraag kan gebruikt worden om specifieke panden (inclusief woonhuizen) te vinden. De informatie voor een specifiek pand kan worden opgevraagd door de query editor te openen en de values operatoren aan het begin van de query aan te passen.

Vind een straat

Het is ook mogelijk om een hele straat op te vragen. De informatie voor een specifieke straat kan worden opgevraagd door de query editor te openen en de values operatoren aan het begin van de query aan te passen.

Voor sommige panden zijn meerdere registraties door de tijd heen gemaakt. Omdat deze history ook als Linked Data is opgeslagen moeten extra stappen ondernomen worden om alleen de meest actuele informatie te tonen.