Religieuze gebouwen in Nederland

Introductie

De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als Linked Open Data. In deze Data Story kijken we naar de religieuze gebouwen die in de BRT dataset worden beschreven. De BRT wordt beheerd door het Kadaster.

We beginnen met het tellen van het aantal religieuze gebouwen in Nederland in combinatie met hun gebouwsoort. Het volgende cirkeldiagram laat de gebouwsoorten zien die in de Linked Data gebruikt worden om de verschillende soorten religieuze gebouwen mee aan te duiden, samen met het aantal instanties voor iedere soort.


Religieuze denominaties

Religieuze gebouwen worden geassocieerd met in die gebouwen gepraktiseerde religies. Religies vormen een hiërarchie, waarbij de wereldreligies vertakken in verschillende denominaties, die vervolgens weer verder kunnen vertakken in subdenominaties.

Religies worden in de BRT niet gemodelleerd als een hiërarchie, maar hiërarchische informatie kan wel worden geëxtraheerd op basis van de soortnaam eigenschap. Onderstaande tabel toont de drie niveaus in deze hiërarchie, met per hiërarchie het aantal geassocieerde religieuze gebouwen.


Reconstructie van de religie hiërarchie

We kunnen de religies en hun (sub)denominaties visualiseren in een TreeMap. De grootte van de vlakken correspondeert met het aantal religieuze gebouwen dat met de bijbehorende (sub)denominatie geassocieerd is.

Probeer het uit

De boom kan genavigeerd worden door op de vlakken te klikken met de muis. Klikken met de linker muisknop navigeert naar beneden in de boom. Klikken met de rechter muisknop navigeert naar boven in de boom.

Uitgesloten denominatie informatie

Bij het maken van bovenstaande TreeMap hebben we de volgende relaties weggelaten, omdat deze de hiërarchische structuur verbreken.


Religieuze gebouwen herontwikkeld

Een aantal voormalig religieuze gebouwen worden niet langer gebruikt voor religieuze doeleinden. Een groot aantal van deze gebouwen heeft nu een ander doel. In totaal zijn meer dan 2.000 religieuze gebouwen van functie veranderd.

De kaart hiernaast toont deze voormalige gebouwen. De kleur geeft aan wat de huidige functie van het gebouw is, volgens de legenda:

 • Huizenblok
 • Toren
 • Moskee
 • School
 • Overig

Religieuze gebouwen op de kaart

Op de volgende kaart worden de religieuze gebouwen in Nederland op de kaart gezet. De kleuren van de gebouwen geven de gebouwsoorten aan volgens de legenda:

 • Protestantse kerk
 • Katholieke kerk
 • Overige kerk
 • Moskee
 • Overig religieus gebouw
 • Synagoge

Probeer het uit

Gebruik de plus en min knop (of Ctrl toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met het muiswiel scrollen) om in en uit te zoomen op de kaart. Door op de gebouwen te klikken wordt meer informatie over het bijbehorende gebouw getoond.


Religieuze gebouwen

Zoals we al zagen bevat de BRT informatie over religieuze gebouwen. Het Kadaster beheert meer data over gebouwen in Nederland ― inclusief religieuze gebouwen ― bijvoorbeeld bouwjaar en oppervlakte zijn beschreven in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De hoogte van de gebouwen is de daadwerkelijke hoogste hoogte van dat gebouw.

De kleur van de gebouwen geeft de gebouwsoort aan middels de volgende legenda:

 • Protestantse kerk
 • Katholieke kerk
 • Moskee
 • Overig religieus gebouw
 • Synagoge

Experimentele data

In de volgende bevraging wordt gebruik gemaakt van een experimentele dataset die links bevat tussen gebouwen in de BRT en panden in de BAG. Hierdoor wordt het mogelijk om informatie uit twee verschillende basisregistraties gecombineerd te bevragen en weer te geven. De links tussen BRT gebouwen en BAG panden is gemaakt door het Kadaster Data Science team.

De hoogte van de gebouwen is afkomstig uit de experimentele 3D BAG dataset. Deze dataset bevat de hoogte van alle gebouwen in Nederland die ook in de BAG voorkomen. Deze dataset is gemaakt door het Kadaster Data Science team in samenwerking met Tony Baving (Kadaster Maatwerk en Advies).

Probeer het uit

Gebruik het muiswiel om in en uit te zoomen op de 3D kaart. Door de Ctrl toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd met de muis te slepen kan de 3D camera worden aangepast. Door op een gebouw te klikken wordt informatie op dat gebouw getoond.


Crowdsourced data

In aanvulling op de data die het Kadaster over kerken beheerd, wordt op het Internet dor hobbyisten steeds meer data over kerken gepubliceerd. Hieronder wordt een galerij getoond met kerken uit Wikidata, een crowdsourcing initiatief rondom Linked Open Data. Het publiceren van de BAG als Linked Open Data stelt de ‘crowd’ van hobbyisten in staat om de door hun verzamelde gegevens aan het corresponderende BAG pand te verbinden.

Experimentele data

Alhoewel crowdsourcing data gebruikt kan worden om extra context te verschaffen aan Kadastrale data, is deze data van onzekere kwaliteit en niet rechtsgeldig. Crowdsourced data moet dan ook niet als vervanging voor Kadastrale data gezien worden, maar uitsluitend als een extra verrijking.