PDOK Knowledge Graph

In deze Data Story bevragen we de Knowledge Graph, en in het bijzonder de combinaties in datasets. We laten daarmee de toegevoegde waarde van een Knowledge Graph zien.

Casus 1: Mogelijkheden voor projectontwikkeling

We willen dat er meer huizen worden verkocht. Één manier om dat voor elkaar te krijgen is door meer huizen te bouwen. Buitenstedelijk bouwen is echter lastig: dit tast groen aan en is mogelijk minder duurzaam. Randstedelijk en binnenstedelijk bouwen is ook lastig, want vaak moeten bestaande woningen eerst worden afgebroken alvorens verbeterde nieuwbouw kan worden gepleegd. Daarom deze Data Story: we combineren data uit verschillende PDOK bronnen en gebruiken de PDOK Knowledge Graph om te zoeken naar die plekken in Nederland waar de meeste potentie voor projectontwikkeling is.

Bevraging 1A: Vind een geschikte buurt

We beginnen te zoeken naar buurten in Nederland waar de omstandigheden gunstig zijn voor verbeterde nieuwbouw. Het CBS houdt gedetailleerde statistieken bij van alle Nederlandse buurten. We beginnen met het in beeld brengen van alle buurten waar matige stedelijkheid is: daarmee sluiten we groengebieden waar niet gebouwd mag worden en sterk stedelijke gebieden waar niet gebouwd kan worden uit.

Probeer het uit

Op deze kaart zijn de kandidaat buurten gegroepeerd weergegeven. Door op de met getallen aangeduide groepen te klikken worden de buurten binnen die groepering zichtbaar gemaakt. Op het laagste niveau worden de individuele buurten zichtbaar. Door op deze buurten te klikken kan de naam van de buurten getoond worden.

Bevraging 1B: Voeg meer criteria toe

Laten we hier nog enkele zoekcriteria aan toevoegen:

  • De buurt moet woningen met een lage gemiddelde woningwaarde bevatten.
  • De buurt moet een relatief hoge woningvoorraad hebben.
  • De buurt moet woningen bevatten die vóór 2000 gebouwd zijn.

Wanneer we alle buurten in Nederland op basis van deze criteria sorteren komen de volgende buurten boven drijven:

Bevraging 1C: Kandidaat buurten in Dordrecht

Twee van de kandidaat buurten blijken in Dordrecht te liggen, dus laten we daar eens verder kijken. Dit zijn de buurten in Dordrecht met in de weergave hun gemiddelde woningwaardes. Deze waardes zijn afkomstig van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Probeer het uit

In deze 3D omgeving zijn de kandidaat buurten weergegeven. De hoogte en kleur van de buurten duidt de hoogte van de gemiddelde woningwaarde aan. Door op de 3D objecten te klikken wordt de naam van de buurt getoond samen met de gemiddelde woningwaarde voor die buurt. Navigatie binnen de 3D omgeving functioneert door gebruik te maken van de muis en de Ctrl toets.

Bevraging 1D: BAG panden die aan de criteria voldoen

Dan gecombineerd met BAG panden van vóór 1970, WOZ waarde in de laagste klasse (t/m € 150.000,-), en energielabel D of hoger. De ‘hete’ deleten van de kaart duiden aan waar de potentie het hoogst is.

Probeer het uit

Deze heatmap maakt in één oogopslag duidelijk waar de meeste kandidaat panden gelokaliseerd zijn. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie op andere manieren te visualiseren, bijvoorbeeld door de editor te openen en weergave optie “Gallery” te kiezen.

Casus 2: Herbenutten van schoolgebouwen

Een andere mogelijkheid voor het realiseren van nieuwe woningen zijn leegstaande schoolgebouwen.

Bevraging 2A: Mutaties voor BAG panden met onderwijsfunctie

We kunnen deze panden op de kaart zetten, samen met hun recente mutaties volgens de BAG, en in relatie tot hun bijbehorende perceel volgens de BRK. Dit laatste is van belang omdat het laat zien hoeveel bouwgrond er mogelijk vrij zou kunnen komen wanneer een voormalig schoolgebouw vrijkomt voor nieuwbouw.

Bevraging 2B: BRT school én BAG pand met onderwijsfunctie

De BRT bevat ook schoolgebouwen, maar deze set is onvolledig. Slechts één van de BAG panden met een onderwijsfunctie komt ook als zodanig in de BRT voor.

Casus 3: Energielabel verplichting kantoren

Vanaf 2023 moet ieder kantoorpand in Nederland met een oppervlakte groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Een kantoor dat per 1 januari 2023 energielabel E of slechter heeft mag dan niet meer als zodanig worden gebruikt. Deze bepaling is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en is op 2 november

KleurEnergielabel
A, A+, A++, A+++
B
C
D
E
F
G

Soms bevinden zich in één pand meerdere kantoren, die mogelijk verschillende energielabels hebben. In dat geval is de kleur van het pand bepaald door het slechtste energielabel dat binnen dat pand aanwezig is.

Probeer het uit

Door op de panden te klikken wordt een overzicht getoond van de kantoren en daarbij behorende energielabels binnen dat pand.