Kadaster SPARQL Webinar

Erwin Folmer & Wouter Beek

Instructies: Gebruik de pijltjestoetsen (, , , ) om door de presentatie te navigeren. Druk op de ESC toets voor een overzicht.


Wat is Linked Data?

The Next Web

Linked Data
A way of publishing data (reusable, web standards, semantics, related to open and big data). Data is stored as triples (RDF standard) and can be (federated) queried with SPARQL.

De 5 sterren van Linked Data

Source: Tim Berners-Lee (http://5stardata.info)

Linked Data @Kadaster

https://pdok.nl

https://pdok.nl/next

https://bag.basisregistraties.overheid.nl/sparql

Hands-on met SPARQL

Vraag 1/3: Kastelen in Nederland


prefix brt: <http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#>
prefix geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
select * {
 ?gebouw a brt:Kasteel;
     geo:hasGeometry/geo:asWKT ?shape.
}
limit 1
       

Vraag 2/3: BAG pand


prefix bag: <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#>
prefix geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
select * {
 ?hoofdadres bag:bijbehorendeOpenbareRuimte ?openbareRuimte;
       bag:huisnummer 110;
       bag:postcode "7311KZ".
 ?verblijfsobject bag:hoofdadres ?hoofdadres;
          bag:pandrelatering/geo:hasGeometry/geo:asWKT ?shape.
}
limit 10
       

Vraag 3/3: BAG mutatie


prefix bag: <http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#>
prefix geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
select ?begin ?eind {
 graph ?hoofdadresVoorkomen {
  ?hoofdadres bag:bijbehorendeOpenbareRuimte ?openbareRuimte;
        bag:huisnummer 110;
        bag:postcode "7311KZ".
 }
 ?hoofdadresVoorkomen bag:beginGeldigheid ?begin.
 optional { ?hoofdadresVoorkomen bag:eindGeldigheid ?eind. }
 ?verblijfsobject bag:hoofdadres ?hoofdadres;
          bag:pandrelatering/geo:hasGeometry/geo:asWKT ?shape.
}
limit 10
       

Verder met SPARQL

Laten we contact houden!

Dank voor het meedoen!

PDOK & PDOK Next
https://pdok.nl & https://pdok.nl/next
BAG SPARQL endpoint
https://bag.basisregistraties.overheid.nl/sparql
Kadaster Labs
https://labs.kadaster.nl
Kadaster Labs triple store
https://data.labs.kadaster.nl