Skip to content

Netwerk

Omdat we zowel open als gesloten data ontsluiten, hebben we beveiliging in zones geimplementeerd. Zo hebben we een zone in Azure staan waar alle open data kan worden ontsloten en een zone binnen het Kadaster waar alleen met behulp van identificerende authenticatie toegang mogelijk is. Voor meer informatie over verbinden met gesloten data, zie gebruik

Hieronder is een afbeelding met een schematische weergaven van de twee netwerk zones.

Netwerk

Voor meer informatie over de werking van de afgebeelde lagen, zie GraphQL