Skip to content

GraphQL

Alle individuele openbare bronnen en de gecombineerde knowledge graphs zijn bereikbaar via GraphQL. Ieder endpoint is geconfigureerd met een playground waar exploratie mogelijk is.

GraphQL verkennen

De databronnen die openbaar beschikbaar zijn bieden wij aan op het GraphQL knowledge graph endpoint op onze website: https://labs.kadaster.nl/gateway
Voor onze technische implementatie van GraphQL (zie onze architectuurpagina)

Voorbeelden van queries staan in de playground beschikbaar. Op dit endpoint kunnen gebruikers aansluiten en applicaties ontwikkelen voor de openbaar beschikbare bronnen. Er is verder geen configuratie voor toegang vereist. Let wel dat gebruik op het endpoint gemonitord wordt en dat queries die te complex zijn niet worden uitgevoerd. Ook langlopende queries worden afgebroken.

GraphQL via REST

In applicaties is de GraphQL playground natuurlijk niet geschikt. Hiervoor kan een verzoek gedaan worden met een REST request. Hiervoor dient dezelfde URL te worden gehanteerd: https://labs.kadaster.nl/gateway Het is mogelijk om POST requests uit te voeren met in de 'body' een graphql query. Op deze manier is ook mogelijk om te communiceren met het endpoint via applicatie interfaces.

Gebruik van gesloten data

Indien er gebruik wordt gemaakt van gesloten (niet openbare) data dient er een ander endpoint te worden gebruikt. Dit endpoint bevind zich binnen de perken van het Kadaster netwerk. Voor gebruik dit endpoint is verdere toestemming en configuratie nodig. Het endpoint bevindt zich in het beveiligde deel van het Kadaster netwerk. De werking van de GraphQL service blijft hetzelfde behalve de (mogelijke) toevoeging van een (nog te besluiten) identificatie middel. Opties hiervoor zijn:

  • JWT (JSON web token)
  • Authorisation in de Header

De configuratie die vereist is voor de toegang tot het endpoint is tweezijdig TLS. Dit stelt de diensten die wij aanbieden in staat om de gebruikers te identificeren. De verbinding is alleen mogelijk als de gebruiker zich identificeert via een certificaat. Voor configuratie, neem contact op met de toegangsdienst van het Kadaster.