Demonstrators

Het Data Science team ontwikkelt samen met haar partners als onderdeel van een Use Case ook frequent concrete toepassingen die je via de Demonstrators kunt benaderen. Je kunt de demonstrators gebruiken als inspiratie voor het bedenken van bijvoorbeeld nieuwe toepassingen. Het Data Science team gebruikt een breed scala aan technologieën voor het ontwikkelen van een demonstrator. Het team heeft in het kader van innovatie gedurende de fasen herkennen, verkennen en experimenteren de ruimte en vrijheid om met iedere technologie te werken. Voor een tutorial van tweede demonstrator de Geeodatavisitor, zie deze: Video 1

Demonstrator
Data Waarde Dashboard
Een dashboard dat gebruikers ondersteunt bij het begrijpen van de waarde van een dataset vanuit een sociaal en bruikbaarheidsperspectief.
Demonstrator
Gruff
Een applicatie waarmee u de knowledge graph van Kadaster kunt visualiseren en doorbladeren
Demonstrator
Geo Data Visitor
Een applicatie om de visualisatie van externe datasets op de kaart mogelijk te maken nadat deze zijn verrijkt door de geodatawizard
Use Case
3D Kaart
3D Demonstrator
In deze case bespreken we hoe 3D en Knowledge Graph samen ongelimiteerde mogelijkheden biedt.
Demonstrator
BIM Demo
Bekijk een 3D BIM model en diens relaties naar de basisregistraties.
Demonstrator
Objectviewer
Zoek zelf in de objectviewer op locatie. De informatie is afkomstig uit de knowledge graph.
Demonstrator
GeoDataWizard
Ga zelf aan de slag met het omzetten van uw datasets naar Linked Data
Use Case
sparklis
Sparklis
Introductie en voorbeeldvragen van Sparklis.
Demonstrator
VocBench logo
VocBench
Deze applicatie maakt het mogelijk om data modellen binnen een grafische omgeving in te zien en te bewerken.
Demonstrator
Kaart Amsterdam met markers
R Shiny Dashboard
Bekijk de resultaten van een voorspellend model over de missende bouwjaren uit de BAG in een interactief dashboard!
Demonstrator
Integrale Explorer
Deze demonstrator laat zien hoe met een integrale data ontsluiting een volledig beeld van een object kan worden gerealiseerd.
Demonstrator
Ontwikkeling Sensorenregister
SensRNet is een netwerkoplossing om in samenwerking met andere overheden tot een nationaal sensorenregister te komen.
Demonstrator
Generiek Kwaliteitsdashboard
Deze demonstrator laat zien hoe een ge-uniformeerde data ontsluiting kunnen leiden tot verbeterde kwaliteit in de landelijke basisregistraties.
Demonstrator
Big Data Evaluatie Rotterdam
Een interactieve en data-gedreven rapportage over het effect van ingrepen in twee Rotterdamse natuur- en recreatiegebieden.
Demonstrator
ETC Tech Radar
Emerging Technology Center van Kadaster Tech Radar: welke techs zijn bij ons in beeld en waar positioneren wij deze techs?
Demonstrator
Toponamenzoeker
In de toponamenzoeker kun je zoeken op alle namen die in de topografische bestanden en kaarten van het Kadaster aanwezig zijn.
Demonstrator
Verkaufsbücher zoeker
Zoek zelf in de Verkaufsbücher op locatie, koper en oorspronkelijke eigenaar.
Comunica
Comunica
Met deze implementatie van het open-source component Comunica van de universiteit Gent kunnen we de Knowledge Graph met GraphQL en SPARQL bevragen.