Demonstrators

Het Data Science team ontwikkelt samen met haar partners als onderdeel van een Use Case ook frequent concrete toepassingen die je via de Demonstrators kunt benaderen. Je kunt de demonstrators gebruiken als inspiratie voor het bedenken van bijvoorbeeld nieuwe toepassingen. Het Data Science team gebruikt een breed scala aan technologieën voor het ontwikkelen van een demonstrator. Het team heeft in het kader van innovatie gedurende de fasen herkennen, verkennen en experimenteren de ruimte en vrijheid om met iedere technologie te werken.

Demonstrator
Loki voor Geo Informatieverstrekking
Loki is een chatbot voor Locatie-gebaseerde Kadaster Informatieverstrekking. Vraag Loki en krijg eenvoudig antwoord van Kadaster.
Demonstrator
Big Data Evaluatie Rotterdam
Een interactieve en data-gedreven rapportage over het effect van ingrepen in twee Rotterdamse natuur- en recreatiegebieden.
Demonstrator
HackaLOD-Bot
Hier laten we een bot zien welke op basis vanlinked data routes genereert langs stolpersteine.
Demonstrator
Huischeck
Vraag informatie op over uw huis en buurt door middel van de PDOK Locatieserver. Naast een informatief overzicht wordt ook een unieke QR-code voor uw huis aangemaakt.
Demonstrator
CBS KWB Dashboard
Gebruik dit dashboard om laagdrempelig de Kerncijfers Wijken- en Buurten (KWB) van het CBS te bevragen!
Demonstrator
Tableau dashboard op live data
Dit is het dashboard dat gebruik maakt van de data in de Tableau WDC om live data te ontsluiten.
Demonstrator
Brouwerij Tijdreis
Visualisatie van het ontstaan van Nederlandse bierbrouwerijen over de afgelopen 800 jaar.
Demonstrator
BAG Waarden voorspellen
Bekijk de resultaten van een voorspellend model op missende waarden in de BAG ook in een interactief dashboard!
Demonstrator
Data exploratie met Tableau
Kunnen we actuele data bij de bron gebruiken in mooie data visualisatie tools zoals Tableau?
Demonstrator
Energielabels voorspellen
Energielabels voorspellen met behulp van Machine Learning.
Demonstrator
Vocabulaire visualisatie met WebVOWL
Met deze demo laten we zien dat onze datamodellen ook te visualiseren zijn met tools op het Web.
Demonstrator
PDOK Knowledge Graph Browser
Een demonstrator die de kracht laat zien van het browsen door een Knowledge Graph op instantie (object) niveau.
Demonstrator
Archief Mapviewer
Experiment om veldwerken te linken aan huidige percelen.
Demonstrator
Zoeken in metadata
Waar zoekt een data gebruiker naar?
Demonstrator
Toponamenzoeker
In de toponamenzoeker kun je zoeken op alle namen die in de topografische bestanden en kaarten van het Kadaster aanwezig zijn.
Demonstrator
Verkaufsbücher zoeker
Zoek zelf in de Verkaufsbücher op locatie, koper en oorspronkelijke eigenaar.