Demonstrators

Het Data Science team ontwikkelt samen met haar partners als onderdeel van een Use Case ook frequent concrete toepassingen die je via de Demonstrators kunt benaderen. Je kunt de demonstrators gebruiken als inspiratie voor het bedenken van bijvoorbeeld nieuwe toepassingen. Het Data Science team gebruikt een breed scala aan technologieën voor het ontwikkelen van een demonstrator. Het team heeft in het kader van innovatie gedurende de fasen herkennen, verkennen en experimenteren de ruimte en vrijheid om met iedere technologie te werken.

Demonstrator
Gruff
Een applicatie waarmee u de knowledge graph van Kadaster kunt visualiseren en doorbladeren
Demonstrator
Geo Data Visitor
Een applicatie om de visualisatie van externe datasets op de kaart mogelijk te maken nadat deze zijn verrijkt door de geodatawizard.
Demonstrator
Pandbrigade
Zoek zelf in de viewer van de pandbrigade op locatie en analyseer de data van de panden.
Demonstrator
BIM Demo
Bekijk een 3D BIM model en diens relaties naar de basisregistraties.
Demonstrator
Objectviewer
Zoek zelf in de objectviewer op locatie. De informatie is afkomstig uit de knowledge graph.
Demonstrator
Geodatavisitor
Zoek via deze functionaliteit zelf met de geodatavisitor.
Demonstrator
GeoDataWizard
Ga zelf aan de slag met het omzetten van uw datasets naar Linked Data
Demonstrator
Sparklis
Een querybuilder in natuurlijke taal waarmee niet-ervaren gebruikers SPARQL-eindpunten kunnen verkennen en doorzoeken.
Demonstrator
LDMaps voor de BGT
LDMaps is een applicatie die objecten uit de BGT laat zien op de kaart van Nederland.
Demonstrator
Kaart Amsterdam met markers
R Shiny Dashboard
Bekijk de resultaten van een voorspellend model over de missende bouwjaren uit de BAG in een interactief dashboard!
Demonstrator
Integrale Explorer
Deze demonstrator laat zien hoe met een integrale data ontsluiting een volledig beeld van een object kan worden gerealiseerd.
Demonstrator
Ontwikkeling Sensorenregister
SensRNet is een netwerkoplossing om in samenwerking met andere overheden tot een nationaal sensorenregister te komen.
Demonstrator
Generiek Kwaliteitsdashboard
Deze demonstrator laat zien hoe een ge-uniformeerde data ontsluiting kunnen leiden tot verbeterde kwaliteit in de landelijke basisregistraties.
Demonstrator
Big Data Evaluatie Rotterdam
Een interactieve en data-gedreven rapportage over het effect van ingrepen in twee Rotterdamse natuur- en recreatiegebieden.
Demonstrator
Het Effect van Natura 2000-Gebieden
De onderzoeksvraag: "Wat is het effect van de Natura 2000-gebieden op grond- en woningwaarde?", wordt in deze applicatie gevisualiseerd.
Demonstrator
ETC Tech Radar
Emerging Technology Center van Kadaster Tech Radar: welke techs zijn bij ons in beeld en waar positioneren wij deze techs?
Demonstrator
LD-VOWL
Het data model van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in de online visualisatie tool LD-VOWL.
Demonstrator
HackaLOD-Bot
Hier laten we een bot zien welke op basis van linked data routes genereert langs stolpersteine.
Demonstrator
Huischeck
Vraag informatie op over uw huis en buurt door middel van de PDOK Locatieserver. Naast een informatief overzicht wordt ook een unieke QR-code voor uw huis aangemaakt.
Demonstrator
Tableau dashboard op live data
Dit is het dashboard dat gebruik maakt van de data in de Tableau WDC om live data te ontsluiten.
Demonstrator
Brouwerij Tijdreis
Visualisatie van het ontstaan van Nederlandse bierbrouwerijen over de afgelopen 800 jaar.
Demonstrator
Flitser Tijdreis
Het ontstaan van flitser registraties in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Steeds meer gemeenten in NL registreren hun ruimtelijke objecten.
Demonstrator
Data exploratie met Tableau
Kunnen we actuele data bij de bron gebruiken in mooie data visualisatie tools zoals Tableau?
Demonstrator
Energielabels voorspellen
Energielabels voorspellen met behulp van Machine Learning.
Demonstrator
Archief Mapviewer
Experiment om veldwerken te linken aan huidige percelen.
Demonstrator
Zoeken in metadata
Waar zoekt een data gebruiker naar?
Demonstrator
Toponamenzoeker
In de toponamenzoeker kun je zoeken op alle namen die in de topografische bestanden en kaarten van het Kadaster aanwezig zijn.
Demonstrator
Verkaufsbücher zoeker
Zoek zelf in de Verkaufsbücher op locatie, koper en oorspronkelijke eigenaar.