Use Case: Big Data Evaluatie Rotterdam Grondgebied

“In hoeverre hebben de projecten ‘Landtong Rozenburg’ en ‘Oostvoornse Meer’ regionale effecten gesorteerd?” was de vraag die bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het opmaken van de eindrapportage van deze twee projecten naar boven kwam. Een andere vraag was: “Kunnen we deze vraag ook beantwoorden met behulp van data?”. Het Kadaster heeft dit uitgezocht en met behulp van verschillende bronnen geanalyseerd. De waardering van de leefomgevinging, statistische modellering van huizenprijzen, gebruik van fietsroutes en een analyse van de bereikbaarheid van het gebied voor verschillende modaliteiten komen aan bod. Door middel van een interactieve Story Map wordt het resultaat getoond.