Kadaster proeftuin BGT mutatiesignalering: doe je mee?

Het Kadaster organiseert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het SVB-BGT een Proeftuin BGT mutatiesignalering. In de proeftuin willen we de huidige manier van geautomatiseerde mutatiesignalering onderzoeken en verbeteren met de toepassing van AI algoritmen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van geautomatiseerde mutatiesignalering. Een verbeterproces om in de praktijk binnen overheden toe te passen.

Een unieke kans!

Leveranciers krijgen de kans om hun product of dienst te trainen, te beproeven en te verbeteren. Ze krijgen daarbij een groundtruth aangeleverd vanuit het Kadaster. Bedrijven hoeven dus geen ground truth set te prepareren. Iets wat veel inspanning scheelt. Je krijgt daarbij de unieke kans om de verbinding te leggen met de praktijk: bronhouders

Wat zoeken wij?

  • Bedrijven die geautomatiseerde mutatiesignalering met de toepassing van AI algoritmen willen onderzoeken en verbeteren;
  • Bedrijven die zich van 17 september 2020 tot 1 april 2021 zich aan de proeftuin willen committeren.

Wat hebben wij te bieden?

  • Unieke kans om aan de slag te gaan met de een product gericht op geautomatiseerde mutatiesignalering;
  • Geprepareerde data (ground truth);
  • Actieve verbinding met meerdere partijen – overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven – om toepassingen praktijkgericht te maken;
  • Verschillende werk- en leersessies.

Jouw bedrijf aanmelden?

Bekijk hier de werkwijze en de voorwaarden voor deelname. Tot en met 16 september kun je, je aanmelden door te mailen naar proeftuin@kadaster.nl. Met ieder bedrijf wordt contact opgenomen om een eventuele samenwerking te bespreken. Let op! Er kunnen maximaal tien bedrijven in de proeftuin toegelaten worden zodat het Kadaster de juiste kwaliteit kan leveren betreft samenwerking, correspondentie en kwaliteitsbeoordeling. Je wordt toegelaten op basis van “first come, first serve”. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarden voldoen, vermeld in de werkwijze.

For english

Click here