Lock - Unlock

Het Lock – Unlock project wordt uitgevoerd in opdracht van het Federatief Datastelsel, programmaonderdeel van Realisatie IBDS. Binnen het Federatief Datastelsel is het kunnen delen van data uiteraard de kern maar dit moet ook op een verantwoorde manier gebeuren waarbij de afscherming van data en autorisatie belangrijk zijn. Lock – Unlock focust zich vooral op Linked Data en bouwt verder op de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) en de door Kadaster verder ontwikkelde Kadaster Knowledge Graph (KKG). Voor autorisatie is in de Linked Data wereld nog weinig gestandaardiseerd beschikbaar. Daarom voeren we dit project uit om te onderzoeken en te beproeven wat hierin de (on)mogelijkheden zijn.

Status

In oktober hebben we de desk research naar autorisatie binnen Linked Data opgeleverd. Momenteel zijn we druk bezig met het daadwerkelijk implementeren en beproeven hiervan: stay posted!