Kadaster Knowledge Graph

Voor de Kadaster Knowledge Graph maken we gebruik van het door Google ontwikkelde Schema.org vocabulaire (https://schema.org). Figuur 1

Knowledge graph BAG
Figuur 1 ― Overzicht van het datamodel voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) binnen de Kadaster Knowledge Graph.