Use Case: Haal Centraal ― Scholen & Sportlocaties

Introductie

Van 8 tot en met 11 juli 2019 heeft het Kadaster samen met de gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag gezamenlijk gewerkt om een data story te maken voor een casus van onderwijshuisvesting. Dit was in een zogenaamde High 5 week, een pressure cooker setting waar we een werkende demonstratie oplossing hebben gemaakt binnen een week. Hiervoor is echte data gebruikt en de resultaten zijn ook echt, al plaatsen we hier een aantal kanttekeningen bij in verband met data kwaliteit en beschikbaarheid. Het project is gestart met de gedacht om aan te sluiten bij het programma Haal Centraal. In dit programma wordt beoogd om basisregistraties van een landelijke centrale voorziening af te nemen. Hiervoor worden momenteel API’s gebouwd. In dit data story tonen we aan dat het afnemen van gegevens van basisregistraties kan met Linked Data. Om data analyses en visualisaties te maken zonder brondata te kopiëren is het nodig om meer flexibiliteit te bieden dan een API normaliter biedt. Dit doen we met onze Linked Data aanpak.

De Casus

Vanuit Onderwijshuisvesting bij gemeenten Rotterdam en Den Haag lag er een vraag om betere visualisaties te maken dan hun huidige infrastructuur toelaat. Beide gemeente willen graag de scholen visualiseren en hun eigen data kunnen inzien op de kaart. In Rotterdam willen ze graag zien hoe leerlingen stromen lopen van scholen naar gymzalen. Daarbij willen beide gemeenten (visueel) hun prognoses zien en meer inzicht krijgen in hoe scholen, maar ook wijken zich ontwikkelen volgens de prognoses. Hier speelt de onderliggende vraag hoe de scholen en wijken of buurten gaan ontwikkelen en om hier beleid op aan te passen. Dit beleid investeringen in te schatten en aan te duiden waar en waarom nieuwe schoolgebouwen of gymzalen geplaatst kunnen worden.