Use Case: Corona (COVID-19)

In deze use case worden open data bronnen van de Nederlandse overheid gecombineerd om aspecten van (de verspreiding van) het Corona virus in kaart te brengen. De gebruikte datasets zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en het Kadaster. De datasets worden met elkaar in verband gebracht door gebruik te maken van Linked Data.