Use Case: Kerncijfers Wijken- en Buurten (CBS) toegankelijk middels LOD

Introductie

Bij het Kadaster zijn we een voorloper in het gebruik van Linked Open Data (LOD) als middel om informatie beschikbaar te stellen en data te verrijken door het ‘verlinken’ van data. Wij geloven dat, door meerdere bronnen samen te brengen, een vollediger beeld van de realiteit kan worden geschept. Hierbij beperken we ons niet de data die het Kadaster beheert, maar proberen we ook een bredere blik te houden tot de andere relevante data die (overheids-)instellingen kunnen bieden. In deze cases bekijken we de Kerncijfers Wijken- en Buurten (KWB) van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Kerncijfers Wijken- en Buurten & het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak om betrouwbare informatie aan iedereen toegankelijk te stellen ter behoeve van maatschappelijk debat en het aanpakken van maatschappelijke problemen. Jaarlijks doet het CBS onderzoek naar verschillende demografische gegevens over alle buurten, wijken en gemeenten in Nederland op de thema’s energie, migratie, criminaliteit en anderen. Deze set noemen zij de kerncijfers wijken- en buurten.

Het doel

Het uiteindelijk doel is om informatie te geven over gemeentes in Nederland naar waar de gebruiker opzoek is. De data bevat een verscheidenheid aan onderwerpen; van demografische gegevens tot gemiddeld energie verbruik. Het dashboard maakt voornamelijk gebruik van de data set “Kerncijfers wijken en buurten 2016” van het CBS, wat gepubliceerd is door het Platform Linked Data Nederland (PLDN) als Linked Open Data.

Het resultaat

Het dashboard bestaat uit drie verschillende hoofdpagina’s, “Ontdek Nederland”, “Ontdek uw buurt” en “Zoek verbanden”. Op de startpagina “Ontdek Nederland” kan men metingen en regio’s selecteren waarover men meer inzicht wil krijgen. Dit betreft data voor een enkel jaar. Op de pagina “Ontdek uw buurt” worden meerderen jaartallen in één lijndiagram geplot. Hierdoor worden de ontwikkelingen van desbetreffende metingen zichtbaar. Ook is het hier mogelijk om specifieker naar één gemeente te kijken en de ontwikkelingen binnen de desbetreffende wijken / buurten. De laatste pagina “Zoek verbanden” biedt de mogelijkheid om twee verschillende metingen tegen elkaar uit te zetten, om zo te kijken over er relaties tussen zitten. Dit extraatje is voornamelijk voor data verkenning voor onderzoekers.

Bekijk het dashboard via deze link.